Banner

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran          :     Bahasa Malaysia
Tahun/Kelas             :     3 Teratai
Tarikh                       :     12 Oktober 2011
Masa                          :     8.40 – 9.40 pagi
Bilangan pelajar        :     32 orang
Tema                         :     Kisah dan Teladan
Tajuk                          :     Sang Semut dan Sang Gajah.
Pengetahuan sedia ada :    Murid pernah mendengar cerita bertemakan 
                                             kisah dan teladan.
Objektif P & P :  Pada akhir pengajaran murid dapat :
i.                    Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi
        yang sesuai.
ii.                  Menggunakan kata hubung yang sesuai.
iii.                Menjawab soalan pemahaman dengan betul.

Kemahiran :      Fokus Utama
                          5.3     Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan
                                    dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami 
                                    perkara yang dibaca.
                           Aras 1
                           ii)      Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks 
                                    yang dibaca.
                           Fokus Sampingan 
                          8.1     Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan
ayat  majmuk.
                           Aras 2
                           ii)      Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal

Nilai Murni                :    Hormat-menghormati dan baik hati.

Alat Bantu Mengajar : Komputer riba, LCD, speaker dan lembaran
                                       kerja.
Sistem Bahasa
Tata bahasa               :   Kata hubung (tetapi, dan ,kerana, walaupun)
Kosa kata                   :   menggigit, memijak

Pengisian Kurikulum
a.       Ilmu                         :  Pendidikan Moral, Sains, Pendidikan Islam

Langkah
Isi pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Set Induksi
( 5 minit )

- Murid
  diperkenalkan
  tajuk pelajaran
  hari ini.
- Murid bercerita
 cerita yang pernah
 didengar

- Guru bercerita di
  hadapan kelas.
- Murid dipilih untuk
  menyambung  cerita.


KB :
- mencetus
   idea

Langkah 1
15 minit

Mendengar cerita bertemakan kisah dan teladan bertajuk Sang semut dan Sang Gajah.


i.     Guru memaparkan video mengenai cerita semut dan gajah.
ii.   Murid menonton sambil mendengar cerita tersebut.
iii. Murid membaca 
     petikan teks yang
     dipaparkan.


KB :
- menjana
  minda

Nilai murni :
- baik hati

BBM :
- Komputer
   riba
- LCD
- Speaker


Langkah 2
10 minit

Menjawab soalan pemahaman

i.     Guru membaca soalan yang dipaparkan. (Soalan 1 hingga 8)
ii. Murid mencari dan
menjawab soalan
tersebut bersama –
sama.


KB :
-  mencetus
   idea


Nilai murni :
- kerjasama


Langkah 3
10 minit

Bersoal jawab tentang ayat tunggal dan menerangkan perbezaan ayat tunggal dan ayat majmuk.

i.     Guru meminta murid memberikan contoh ayat tunggal.
ii. Guru memaparkan
aktiviti membina
   ayat tunggal dan
   meminta murid
   memberi jawapan.

KB :
- membanding
  beza

Nilai murni :
- baik hati


Langkah 4
10 minit

Guru menerangkan tentang penggunaan kata hubung dengan mengaitkan ayat tunggal yang telah dipelajari

i.     Guru meminta murid mengeja perkataan seperti lalu, kerana dan tetapi.
ii.   Murid diminta  membina ayat menggunakan kata hubung.
iii.  Guru memaparkan aktiviti dan meminta murid mencari jawapan.
iv. Murid membuat
 latihan yang
 terdapat di dalam
 buku aktiviti.

KB :
- menjana
  minda

BBM :
- Lembaran
   kerja

Langkah 5
5 minit

Aktiviti pengayaan.

- Menamakan
  binatang dan  
  makanan masing –
  masing.
 - Mengeja
   perkataan

i.     Guru memaparkan aktiviti ‘Teka siapa saya’ dan ‘Teka makanan saya’.
ii.   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
iii. Aktiviti dijalankan
     secara      
     pertandingan.
     Kumpulan yang
     berjaya memberi
     banyak jawapan
betul akan dikira
 pemenang.


KB :
- mencetus
  idea

Nilai murni :
- kerjasama
- hormat-
  menghormati


Langkah 6
Penutup
5 minit

Menyanyi lagu yang ada kaitan dengan binatang.
Tajuk lagu- Bangau oh Bangau


i.     Murid menyanyi beramai-ramai mengikut lagu yang diperdengarkan oleh guru menggunakan paparan perisian kursus tersebut.
ii. Murid menyanyi
mengikut kumpulan
masing – masing
sambil membuat
gerakan.

BBM :
- Komputer
  riba
- LCD
- Speaker

Nilai murni :
- kerjasama