Banner

Wednesday, 7 December 2011

KATA BILANGAN

1.    Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu.
2.    Contoh kata bilangan :
     - semua, para, beberapa, kedua-dua, dan ketiga

3.    Contoh ayat :
i)             Bukan semua murid terlibat dalam program motivasi itu.
ii)            Rizal merupakan anak ketiga daripada empat orang adik-beradik.
iii)           Para jemputan dipersilakan masuk ke dalam dewan.

KESALAHAN UMUM TATABAHASA

1.    Kata bilangan seperti para, beberapa, tidak boleh digandakan.
Contoh :
a)    Para-para murid dilarang membuat bising. ( X )
b)    Para murid dilarang membuat bising. ( √ )

LATIHAN

Isi tempat kosong dengan kata bilangan yang sesuai.

1.    Dalam masa ______________ hari lagi, abang akan berlepas ke luar negara.
2.    _____________ kawasan kampung bergelap kerana bekalan elektrik terputus.
3.    Terdapat _____________ murid yang masih belum menjelaskan yuran sekolah mereka.
4.    _____________ murid membawa makanan sendiri dari rumah.
5.    _____________ bulan Sarah akan pulang ke kampung untuk menzairahi orang tuanya.

No comments:

Post a Comment