Banner

Monday, 5 December 2011

KATA ADJEKTIF1.    Kata adjektif menerangkan sifat sesuatu benda.
2.    Contohnya : bersih, indah, besar, seronok dan mahal
3.    Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang bertugas sebagai penguat.
4.    Contoh ayat ;
i)             Kami seronok memancing di situ.
ii)            Beg yang dijual di butik itu agak mahal harganya kerana ia diimport dari luar  negara.
iii)           Dia berasa amat sedih apabila saya pergi.

KESALAHAN UMUM TATABAHASA
1.    Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas.

Contoh :
a)    Adik gemar rancangan itu. ( X )
b)    Adik gemar akan rancangan itu. ( √ )

LATIHAN
Pilih kata adjektif yang paling sesuai untuk melengkapkan ayat di bawah ini.
1.    Ayah bercadang membeli sebuah rumah baharu yang lebih _____________ dan cantik.

A.   sempit                              C. besar
B.   lebar                                 D. kecil

2.    Nasi goreng yang dimasak oleh kakak terlalu _____________ kerana terlebih cili padi.

A.   manis                               C. masam
B.   masin                               D. pedas

3.    Yusrizal seorang murid yang _____________ . Dia selalu mendapat tempat pertama dalam peperiksaan.

A.   pintar                                C. malas
B.   rajin                                  D. aktif

4.    Mak Ton sangat ______________ menganyam tikar.

A.   fasih                                 C. susah
B.   mahir                                D. malas

5.    Kenangan _______________ itu masih berlegar-legar dalam fikiran Siew Ching ketika bersendirian.

A.   luput                                 C. lewat
B.   lapuk                                D. lampau

No comments:

Post a Comment